Nguyên tử Germani (Ge)

220px Polycrystalline germanium

Germani là gì? Germani là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Ge và số nguyên tử 32. Nó là một á kim màu trắng bạc, …

Read more