AN6cd Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc

Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc
Hát: Bài hát Em yêu giờ hục hát
Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trường: Bài đục nhục số 1
Nhạc cụ: Thê hiện tiết tâu: Hoà tấu
Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc lính cơ bản của âm thanh có lính nhạc
Thường thức âm nhạc: Hát bè
Trài nghiệm và khám phá

Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc
Chủ đề 2 Giai điệu quê hương
Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô
Chủ đề 4 Tình bạn bốn phương
Chủ đề 5 Mùa xuân
Chủ đề 6 Ước mơ
Chủ đề 7 Hoà bình
Chủ đề 8 Âm vang núi rừng

No Content Available