AN6cd Chủ đề 2 Giai điệu quê hương

Chủ đề 2 Giai điệu quê hương
Hát: Bài hát Lí cây đa
Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi
Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trường theo trường độ đen châm đôi; Bài đọc nhạc số 2
Nhạc cụ: Thê hiện tiết tâu: Hoà tàu
Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận
Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc
Chủ đề 2 Giai điệu quê hương
Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô
Chủ đề 4 Tình bạn bốn phương
Chủ đề 5 Mùa xuân
Chủ đề 6 Ước mơ
Chủ đề 7 Hoà bình
Chủ đề 8 Âm vang núi rừng

Sách 2018 bản mẫu