AN6cd Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô

Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô
Hát: Bài hát Bụi phấn
Đọc nhạc: Luyện đọc quãng 3: Bài đọc nhạc số3
Nhạc cụ: Thê hiện tiết tấu: Thế bấm các hợp âm c, F, G trên kèn phím; Thể hiện hợp âm
Thường thức âm nhạc: Đàn tranh và đàn đáy: Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ
Trải nghiệm và khám phá
Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc
Chủ đề 2 Giai điệu quê hương
Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô
Chủ đề 4 Tình bạn bốn phương
Chủ đề 5 Mùa xuân
Chủ đề 6 Ước mơ
Chủ đề 7 Hoà bình
Chủ đề 8 Âm vang núi rừng

Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô

No Content Available