Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0, 35 câu trắc nghiệm modul 4.0 đáp án chính xác.

Đáp án mô đun 4 tất cả các môn

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học Tiểu học

Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 môn toán THCS

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS chính xác 30 câu hỏi

[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

Bài tập trắc nghiệm Cuối khoá mô đun 4 Cán bộ quản lí CBQL

Đáp án module 4 môn lịch sử THPT

Bài tập cuối khóa mô đun 4 môn ngữ văn thcs

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

Đáp án:  Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

3Câu 4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏi Câu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thức Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường) Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường Đội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi


Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

 Trả lời: ĐúngCâu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Lựa chọn 2 5

  • □ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất các lớp
  • □ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

7Câu 8. Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống

11 8Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp …… của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: đánh giá hiệu quảCâu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2 Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3 Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4 Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Câu 11 :

11

Câu 12

8

Câu 13

35

Câu 14

34

Câu 15

33

Câu 16

32

Câu 17

31

Câu 18

30

Câu 19

29

Câu 20

28

Câu 21

27

Câu 22

26

Câu 23

25

Câu 24

24

Câu 25

23

Câu 26

22

Câu 27

21

Câu 28

20

Câu 29

19

Câu 30

18

Câu 31

16

Câu 32

15

Câu 33

14

Câu 34

13 Câu 3512

Lời kết

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0 được cô Hồng chia sẻ, trong quá trình soạn thảo có thể gặp thiếu sót mong thầy cô để lại bình luận góp ý phía dưới. trân trọng cảm ơn

Xem thêm:

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Kế hoạch hành động Modul 4

Tổng hợp Mini game powerpoint mở đầu bài giảng

4.3/5 - (3 bình chọn)

Viết một bình luận