Link lỗi cần sửa nhanh

Hướng dẫn đọc SGK mới trên nền tảng Tập huấn

 

Bước 1: Truy cập nền tảng Tập huấn

Khi nhận được tài khoản tập huấn, thầy/cô đăng nhập tại đường link:

https://taphuan.nxbgd.vn/

 

Bước 2: Mở khóa Tập huấn

Ở tính năng Tập huấn, hệ thống đã tự động lọc và hiển thị các khóa tập huấn tương ứng với lớp/môn học của từng giáo viên.

Hiện tại lớp 3 và lớp 7, hệ thống hiển thị khóa tập huấn của cả 2 bộ sách (Bộ 1, Bộ 2). Thầy/cô nháy chọn vào khóa tập huấn tương ứng để mở giao diện nội dung của khóa tập huấn đó.

 

Bước 3: Đọc sách và nhận xét/góp ý

Tại giao diện nội dung của khóa tập huấn, thầy/cô tìm mục “Tài liệu sách điện tử” và nháy chọn để mở tệp PDF của SGK mới.

Thầy/cô tiến hành đọc, nghiên cứu sau đó đưa ra nhận xét, góp ý. Các ý kiến của thầy/cô vui lòng tổng hợp cho cán bộ phụ trách tập huấn ở đơn vị mình.


Hướng dẫn đọc SGK mới trên nền tảng Tập huấn

 

Bước 1: Truy cập nền tảng Tập huấn

Khi nhận được tài khoản tập huấn, thầy/cô đăng nhập tại đường link:

https://taphuan.nxbgd.vn/

 

Bước 2: Mở khóa Tập huấn

Ở tính năng Tập huấn, hệ thống đã tự động lọc và hiển thị các khóa tập huấn tương ứng với lớp/môn học của từng giáo viên.

Hiện tại lớp 3 và lớp 7, hệ thống hiển thị khóa tập huấn của cả 2 bộ sách (Bộ 1, Bộ 2). Thầy/cô nháy chọn vào khóa tập huấn tương ứng để mở giao diện nội dung của khóa tập huấn đó.

 

Bước 3: Đọc sách và nhận xét/góp ý

Tại giao diện nội dung của khóa tập huấn, thầy/cô tìm mục “Tài liệu sách điện tử” và nháy chọn để mở tệp PDF của SGK mới.

Thầy/cô tiến hành đọc, nghiên cứu sau đó đưa ra nhận xét, góp ý. Các ý kiến của thầy/cô vui lòng tổng hợp cho cán bộ phụ trách tập huấn ở đơn vị mình.


Hướng dẫn đọc SGK mới trên nền tảng Tập huấn

 

Bước 1: Truy cập nền tảng Tập huấn

Khi nhận được tài khoản tập huấn, thầy/cô đăng nhập tại đường link:

https://taphuan.nxbgd.vn/

 

Bước 2: Mở khóa Tập huấn

Ở tính năng Tập huấn, hệ thống đã tự động lọc và hiển thị các khóa tập huấn tương ứng với lớp/môn học của từng giáo viên.

Hiện tại lớp 3 và lớp 7, hệ thống hiển thị khóa tập huấn của cả 2 bộ sách (Bộ 1, Bộ 2). Thầy/cô nháy chọn vào khóa tập huấn tương ứng để mở giao diện nội dung của khóa tập huấn đó.

 

Bước 3: Đọc sách và nhận xét/góp ý

Tại giao diện nội dung của khóa tập huấn, thầy/cô tìm mục “Tài liệu sách điện tử” và nháy chọn để mở tệp PDF của SGK mới.

Thầy/cô tiến hành đọc, nghiên cứu sau đó đưa ra nhận xét, góp ý. Các ý kiến của thầy/cô vui lòng tổng hợp cho cán bộ phụ trách tập huấn ở đơn vị mình.


 

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP NỘI DUNG SỐ HOÁ SÁCH GIÁO KHOA 

TIẾNG ANH 7 THINK!

 (In lần thứ ba; có sửa chữa, bổ sung)

 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Bước 1: Quý Thầy, Cô truy cập website https://study.zenbooks.vn/

 

Bước 2: Quý Thầy, Cô đăng nhập bằng tài khoản được cung cấp để xem được nội dung bộ sách. 

 

Bước 3: Sau khi đăng nhập, quý thầy cô sẽ thấy trang nội dung của bộ sách có định dạng PDF. Có file hoàn chỉnh cả cuốn sách và file riêng lẻ cho từng unit.

Ở bên dưới phần nội dung là các file media (audio/video) đã được chia thành từng unit. Các thầy cô có thể nghe trên trang web hoặc tải về máy. 

 

Bước 4: Quý Thầy, Cô có thể bấm vào nút mũi tên để thu gọn danh sách file nghe. 

 

Cám ơn Quý Thầy, Cô đã đồng hành cùng bộ sách Tiếng Anh THINK

 Thân chúc Thầy, Cô sức khỏe và công tác tốt!