Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu họcCác nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Câu trả lời
1. Đảm bảo tính pháp lí trong xây dựng kế hoạch của nhà trường
2. Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường
3. Đảm bảo sử dụng các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học

4. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học, từ đó đảm bảo chất lượng giáo dục

Câu 2: Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học là đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học

Phat bieu nao sau day KHONG phai la nguyen tac xay dung ke hoach giao duc cua nha truong

Câu 3: Có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

 

0. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học, từ đó đảm bảo chất lượng giáo dục
1. Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học
2. Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường
3. Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong nhà trường3
4. Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi
5. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lí giáo dục, các lực lượng bên ngoài nhà trường với các trường tiểu học
4.5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận