[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể trang 76 sgk KHTN 6. Hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp các em học sinh Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể nhanh nhất. Giải Khoa học tự nhiên 6 bài 13 trang 76

PHẦN MỞ ĐẦU – [Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Trả lời:

Con gà, cây hoa mai, cây lúa, Ngô, khoai, C.hó

I. SINH VẬT ĐƠN BÀO VÀ SINH VẬT ĐA BÀO

1/ Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực

1/ Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực

Hướng dẫn giải

1/ Tế bào nhân sơ: vi khuẩn, vi khuẩn cổ, vi khuẩn lam, xạ khuẩn

Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,…

2/ Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1

2/ Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1

Tiêu chí Sinh vật đơn bào Sinh vật đa bào
Số lượng tế bào ? ?
Số loại tế bào ? ?
Cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực ? ?

Hướng dẫn giải

Tiêu chí Sinh vật đơn bào Sinh vật đa bào
Số lượng tế bào 1 tế bào từ 2 tế bào trở lên
Số loại tế bào đơn bào đa bào
Cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực tế bào nhân sơ tế bào nhân thực

II. TỔ CHỨC CƠ THỂ ĐA BÀO

1/ Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao

1/ Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao

Hướng dẫn giải

1/ Tế bào – mô – cơ quan – hệ cơ quan – cơ thể

2/ Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

2/ Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

Hướng dẫn giải

2/ Thứ tự các cấp độ tổ chức: c.d.b.a

c. Tế bào biểu mô ruột (cấp độ tế bào) -> d. Biểu mô ruột (cấp độ mô) -> b. Ruột non (cơ quan) -> a. Hệ tiêu hóa (hệ cơ quan)

3/ Quan sát các loại mô trong hình 13.5 và nhận xét về hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô.

3/ Quan sát các loại mô trong hình 13.5 và nhận xét về hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô.

Hướng dẫn giải

  • Một số loại mô ở lá cây:

Hình dạng: hình cầu

Kích thước: nhỏ

  • Mô cơ ở ruột non:

Hình dạng: dạng ống

Kích thước: dài

  • Mô thần kinh ở não:

Hình dạng: tủa thành nhiều nhánh nhỏ

Kích thước: dài

4

a. Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh

b. Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

Hướng dẫn giải

4/ Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: Mô giậu, mô bì, mô xốp, mô dẫn.

Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của ruột người: biểu mô ruột, mô cơ, mô liên kết

5/ Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể

5/ Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể

Cấu trúc Lá bạc hà Tế bào thần kinh ở người Hệ hô hấp Cây ngô 
Tên cấp độ tổ chức Cơ quan ? ? ?
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơn Hệ cơ quan ? ? ?

Hướng dẫn giải

Cấu trúc Lá bạc hà Tế bào thần kinh ở người Hệ hô hấp Cây ngô 
Tên cấp độ tổ chức Cơ quan tế bào cơ quan hệ cơ quan
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơn Hệ cơ quan hệ cơ quan cơ th

6/ Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3

6/ Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3

Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào ? ?
? ?
Cơ quan ? ?
Hệ cơ quan ? ?

Hướng dẫn giải

6/

Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào tế bào thần kinh tế bào vảy hành (củ hành)
mô liên kết ( ruột non) mô giậu (lá cây)
Cơ quan cơ quan tiêu hóa cơ quan hô hấp
Hệ cơ quan hệ tuần hoàn hệ hô hấp

Tải xuống

download pc 1
Đang cập nhật

Bạn đang xem Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Rate this post

Viết một bình luận