Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin

Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin, Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin tiểu học, đáp án 30 câu trắc nghiệm Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin tiểu học chính xác Đáp án Mô đun 4 CNTT

Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 Công nghệ thông tin


Công cụ nào sau đây được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tuyến?
Đáp án:

D. USB.

c. PowerPoint.

A. Excel.

B. Google Driver.


Chọn đáp án đúng nhất?
Đáp án:

D. Thư mục chứa tệp vả thư mục.

C. Thư mục chứa tệp.

A. Tệp chứa thư mục.

B. Tệp chứa thư mục vã tệp.


Các định dạng của tệp hình ảnh là
Đáp án:

D. gif, flv, wav.

C. jpg, gif, png.

A. mp3, jpg, gif.

B. avi, png, wav.


Công cụ nào sau đây giúp chúng ta khai thác, tìm kiếm hình ảnh trên internet?
Đáp án:

D. Microsoft Word.

C. Google Image.

A. Edraw Max.

B. Adobe Photoshop.


Công cụ nào sau đây dùng dế chia sẻ và dáng tải video?
Đáp án:

A. Photoshop.

B. Audacity.

C. YouTube.

D. Excel.


Dây tín hiệu nào sau đây sử dụng dé kết nối máy chiếu và máy tính?
Đáp án:

D. Dãy nguồn.

C.AV.

A. RCA.

B. VGA, HDMI.


Danh sách nào sau là các phần mềm cho phép chình sửa ảnh?
Đáp án:

D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

c. Unikey, Excel, VSDC Video Editor.

A. Audacity, VLC, Excel.

B. Word, Lightshot, Shotcut.


Đế tiến hành in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau dày?
Đáp án:

D. Ctrl + s.

c. Ctrl + c.

A. Ctrl + p.

B. Ctrl + A.


Để giúp cải thiện chất lượng âm thanh khi thực hiện ghi âm bằng điện thoại, ta không nên
Đáp án:

D. di chuyển liên tục vị tri của điện thoại.

C. ngắt kết nói điện thoại /internet.

A. đặt micro ở vị tri phù hợp so với nguồn âm.

B. triệt tiêu các tac nhãn gãy ổn vã gãy méo tiếng.


Để chụp màn hình máy tính, ta có thề dùng còng cụ sẵn có nào trên hệ điều hành Windows?
Đáp án:

D. Snipping Tool,

c. Paint.

A. Excel.

B. Voice Record.


Đâu không phải là định dạng video?
Đáp án:

D. *.MP4.

c. *.WMV.

A. *.AVI.

 B. *.MP3.


Định dạng nào sau đây hố trợ lưu hình ảnh với nền trong suốt?
Đáp án:

A. *.GIF.

c. *.JPG.

 D. *.PNG.

B. *.JPEG


Khằng định nào sau đây đúng?
Đáp án:

D. Thư mục mẹ nằm trong thư mục con

c. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.

A. Thư mục có thé chửa tệp tin

B. Tập tin có thé chứa thư mục


Kiểu gõ tiếng việt phổ biến nhất hiện nay là
Đáp án:

D. tự định nghĩa.

C. VNI.

 A. Telex.

B. Microsoft.


Lệnh nào tương ứng với phím tắt Ctrl + c?
Đáp án:

A. Sao chép.

B. Dán.

c. Tìm kiém.

D. Cắt.


Ớ Việt Nam hiện nay đa số các máy tính cá nhân sừ dụng hệ điều hành nào:
Đáp án:

D. UNIX.

c. WINDOWS.

A. MS DOS.

B. LINUX.


Phím tắt tương ứng với lệnh dán (Paste) là
Đáp án:

D. Ctrl + V.

c. Ctrl + F.

A. Ctrl + D.

B. Ctrl + A.


Phát biểu nào đúng về phần mềm Paint?
Đáp án:

D. Paint lã phần mém soạn thảo văn bàn.

C. Paint được cãi sẵn trên Hệ điều hãnh Windows,

A. Được cải sẵn trèn Hệ điều hãnh Mac OS.

B. Chình sửa được ảnh vã video.


Phần mềm nào sau đây hố trợ quay video màn hình?
Đáp án:

D. Edraw Max.

c. Snipping Tool.

A. Paint.

B. PowerPoint.


Phần mềm nào sau đây giúp chỉnh sửa video trên điện thoại?
Đáp án:

A. VivaVideo.

B. Audacity,

C. Bandicam.

D. PowerPoint.


Phần mềm chụp màn hình máy tinh nào sau đáy có sẵn trong các máy tinh sử dụng hệ điều hành Windows?
Đáp án:

A. Lightshot.

B. Bandicam.

c. Photoshop.

 D. Snipping Tool.


Phần mềm nào là phần mềm hỏ trợ trình chiếu, trình bày bài giảng?
Đáp án:

A. Zoom.

c. Skype.

D. PowerPoint.

B. Microsoft Team.


Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiện tích cùa nén tập tin?
Đáp án:

c. Sắp xếp cho dữ liệu gọn gàng vã ngăn nắp hơn.

A. Đề giảm dung lượng file góc, tiét kiệm dung lượng lưu trữ cho ổ cứng.

D. Thuận tiện trong việc sao chép, đinh kèm khi gửi email.

 B. Dẻ dàng xem trực tiếp nội dung má không cần dùng phần mém.


Tệp có phần mở rộng là .doc là
Đáp án:

D. Tệp dữ liệu ảnh.

c. Tệp vãn bản do hệ soạn thảo vãn bản Microsoft Word tạo ra.

A. Tệp viét bằng ngôn ngữ Pascal.

B. Tệp chưong trinh.


Tổ hợp phím Ctrl + A dùng đế
Đáp án:

D. dán đoạn văn bản trong bộ nhở Clipboard váo vị trí con trỏ soạn thảo.

C. chọn toàn bộ văn bản.

A. chép đoạn vãn bàn đã chọn vão bộ nhở Clipboard.

B. tim kiếm từ khóa bất ki trong toán bộ văn bàn.


Trong phần mềm Audacity, dế lọc tiếng ồn, ta thực hiện hiệu ứng nào sau dây?

Đáp án:

D.  Noise Reduction.

c. Echo.

A. Amplify.

B. Change Speed.


Trên máy tính sử dụng Windows 10, công cụ sẵn có nào sau đây dược dùng đế ghi âm?
Đáp án:

A. Voice Recorder.

B. Audacity.

c. QuickTime Player.

D. Bandicam.


Trong soạn thảo Word, dề định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm còng cụ
Đáp án:

A. Font.

B. Styles.

c. Page Setup.

 D. Paragraph.


Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung lượng nhỏ nhất?
Đáp án:

c. *.AVI.

A. *.MP4.

D. *.FLV.

 B. *.WMV.


VSDC Video Editor là phần mềm cho phép
Đáp án:

A. chỉnh sửa âm thanh

c. soạn thảo văn bản.

A. chỉnh sửa hĩnh ảnh.

 B. quay lại mãn hinh, chỉnh sửa video.

Kết luận Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin

Đáp án Mô đun 4 Công nghệ thông tin được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm:

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

sách giáo viên toán lớp 6 kết nối [word]

Rate this post

Viết một bình luận