Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2) kèm theo phân phối chương trình dự thảo của Lai Châu môn toán lớp 6 và nội dung giáo án do nhóm Vui học mỗi ngày chia sẻ trong Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

 

Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Nội dung Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Bản text xem trước (

Ngày soạn:Thời gian thực hiện: (02 tiết)I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
– Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù:
– Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được cách tìm ước và bội, sử dụng được kí hiệu “ ” , “”; phát biểu được hai tính chất chia hết và không chia hết của một tổng cho một số.- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học:

thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, … để hình thành khái niệm chia hết, khái niệm ước và bội, cách tìm ước và bội; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài toán có liên quan và các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

3. Về phẩm chất:
– Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
– Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Xem tài liệu

Tải xuống

(đã cập nhật 20/08/2021) — bản đẹp cập nhật 5/9/2021
Giáo án toán lớp 6 tiết 1 Bài 1 Tập hợp width=190
Các bạn đang xem Tài liệu Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2) nằm trong phần  Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống thuộc giáo án toán học

Lưu ý: Hướng dẫn tải tài liệu NẾU các bạn chưa rõ https://blogtailieu.com/huong-dan-tai-tai-lieu-mien-phi-tren-trang/

Để lại ý kiến ở phần bình luận cho Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Rate this post

Viết một bình luận