Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2) kèm theo phân phối chương trình dự thảo của Lai Châu môn toán lớp 6 và nội dung giáo án do nhóm Vui học mỗi ngày chia sẻ trong Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

 

Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Nội dung Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Bản text xem trước (

Ngày soạn:Thời gian thực hiện: (02 tiết)I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
– Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù:
– Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được cách tìm ước và bội, sử dụng được kí hiệu “ ” , “”; phát biểu được hai tính chất chia hết và không chia hết của một tổng cho một số.- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học:

thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, … để hình thành khái niệm chia hết, khái niệm ước và bội, cách tìm ước và bội; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài toán có liên quan và các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

3. Về phẩm chất:
– Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
– Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)
Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)
Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Xem tài liệu

(đã cập nhật 20/08/2021) — bản đẹp cập nhật 5/9/2021
Giáo án toán lớp 6 tiết 1 Bài 1 Tập hợp width=190

Tải xuống

(đã cập nhật 20/08/2021) — bản đẹp cập nhật 5/9/2021
Giáo án toán lớp 6 tiết 1 Bài 1 Tập hợp width=190
Các bạn đang xem Tài liệu Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2) nằm trong phần  Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống thuộc giáo án toán học

Lưu ý: Hướng dẫn tải tài liệu NẾU các bạn chưa rõ https://blogtailieu.com/huong-dan-tai-tai-lieu-mien-phi-tren-trang/

Để lại ý kiến ở phần bình luận cho Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Rate this post

Viết một bình luận