KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 công văn 4040

Kế hoạch hoá học theo công văn 4040, KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 công văn 4040

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 công văn 4040

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC LỚP 9 công văn 4040

  TRƯỜNG THCS VÀ THPT VÕ VĂN KIỆT

                        TỔ: HÓA – SINH

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC (PPCT)

MÔN: HÓA – LỚP 9

(Điều chỉnh theo công văn 4040/ BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT)

 

Cả năm: 70 tiết/35 tuần)

Học kỳ I: 36 tiết (2 tiết/tuần)

Học kỳ II: 34 tiết (2 tiết/tuần)

 

                                           HỌC KÌ I

Tuần Tiết Tên bài Nội dung giảm tải TBDH
1 1,2 Ôn tập đầu năm   Phụ lục căn bản hóa học,

Đề KSCLĐN

CHƯƠNG 1 : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
2 3

4

Chủ đề: Oxit

(Tích hợp nội dung bài 1,2,5)

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit (Các nội dung luyện tập phần oxit)

Bài 2:

–  Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào

– Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào.

(Tự học có hướng dẫn)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của oxit và hợp chất.
3 5
6

 

Chủ đề: Axit

(Tích hợp nội dung bài 3,4,5)

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài4: Một số axit quan trọng

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit (Các nội dung luyện tập phần axit)

Bài 4:

–  Mục A. Axit clohiđric;

–  Mục B. II. 1. Axit sunfuric loãng có tính chất hóa học của axit.

(Tự học có hướng dẫn)

Bài tập 4* (Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của axit và hợp chất.
4 7

8

5 9 Bài 6: Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
10 Ôn tập oxit, axit   Phiếu học tập, Bài tập
6 11

12

Chủ đề: Bazơ

(Tích hợp nội dung bài 7,8)

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 8:

–  Mục A. II. Tính chất hóa học của NaOH

–  Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của Ca(OH)2

(Tự học có hướng dẫn)

– Mục B. II. Phần hình vẽ thang pH

(Không yêu cầu hoc sinh hoc phần hình vẽ thang pH)

– Bài tập 2 (Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của bazơ và hợp chất
7 13
14 Chủ đề: Muối

(Tích hợp nội dung bài 9 và bài 10)

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10 : Một số muối quan trọng

Bài 9: Bài tập 6* (Không yêu cầu HS làm)

Bài 10: Mục II. Muối kali nitrat

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của muối.
8 15
16  Bài 11: Phân bón hóa học Mục I. Những nhu cầu của cây trồng

(Học sinh tự đọc)

Bài tập 2* (Không yêu cầu HS làm)

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu,

9

 

 

17 Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ Bài tập 4* (Không yêu cầu HS làm) SGK, SGV, giáo án, tài liệu
18 Bài 13: Luyện tập chương 1   Phiếu học tập, Bài tập
10 19 Bài 14: Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
20 Kiểm tra giữa kì I   Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án
CHƯƠNG 2 : KIM LOẠI

 

11 21

22

Tính chất của kim loại – Dãy hoạt động hóa học của kim loại

(Tích hợp nội dung bài 15, 16, 17)

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 15: Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của kim loại

(Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm)

Bài 16: Bài tập 7*

(Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của kim loại.
12 23
24 Bài 18: Nhôm Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy (Học sinh tự đọc) SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của nhôm.
13 25 Bài 19: Sắt   SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của sắt.
26 Bài 20: Hợp kim sắt : Gang, thép Các loại lò sản xuất gang, thép

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu
14 27 Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn   CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

28 Bài 22: Luyện tập chương 2 Bài tập 6* (Không yêu cầu HS làm) Phiếu học tập, bài tập
15 29 Bài 23: Thực hành : Tính chất hóa học của nhôm và sắt   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
CHƯƠNG 3 : PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
30 Tính chất của phi kim. Clo.

(Tích hợp nội dung bài 25, 26)

Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài 26: Clo

Bài 26: Mục IV.2. Điều chế clo trong công nghiệp (Học sinh tự đọc) CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

16 31
32 Cacbon và hợp chất của cacbon

(Tích hợp nội dung bài 27, 28, 29)

Bài 27: Cac bon

Bài 28: Các oxit của cac bon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 27: Mục III. ứng dụng của cacbon (Tự đọc có hướng dẫn)

Bài 29: Mục III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên (Học sinh tự đọc)                    ’

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

17 33

34

18 35 Ôn tập học kỳ I   Phiếu học tập, Bài tập
36 Kiểm tra cuối kỳ I   Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án
HỌC KỲ II
CHƯƠNG 3 : PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiếp theo)
19 37 Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat Mục III.3.b. Các công đoạn chính (Không yêu cầu viết các phương trình hóa học) SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
38 Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học –  Mục III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

– Mục VI. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, bảng Tuần hoàn.
20 39 Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Mục 1.3.b. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

– Mục 1.3.b. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan đến sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Phiếu học tập, Bài tập
40 Bài 33: Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng.   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
21 41 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
42 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
22 43 Bài 36: Metan   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
44 Bài 37: Etilen   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
23 45 Bài 38: Axetilen   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
Bài 39: Benzen

 

Học sinh tự đọc  
46 Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (Tự đọc có hướng dẫn) CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

24 47 Bài 41: Nhiên liệu CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

48 Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu Mục I; II.3 (các nội dung liên quan tới benzen)

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen)

Phiếu học tập, Bài tập
25 49 Bài 43: Thực hành : Tính chất hóa học của hiđrocacbon Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzen (Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm) Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
50 Ôn tập chương 4   Phiếu học tập, Bài tập
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON . POLIME
26 51 Bài 44: Rượu Etylic   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
52 Bài 45: Axit axetic   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
27 53 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic   SGK, SGV, giáo án, tài liệu, phiếu học tập.
54 Bài 47: Chất béo   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
28 55 Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo   Hệ thống kiến thức, phiếu học tập, bài tập
56 Bài 49: Thực hành : Tính chất của rượu và axit   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
29 57 Ôn tập kiểm tra   Phiếu học tập, Bài tập
58 Kiểm tra giữa kì II   Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án
30 59 Chủ đề: Glucozơ. Saccarozơ

(Tích hợp nội dung bài 50,51)

Bài 50: Glucozơ

Bài 51: Saccarozơ

  SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

60  
31 61 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

62 Bài 53: Protein   SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

32 63 Bài 54: Polime Mục II. ứng dụng của polime

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.
64 Bài 55: Thực hành : Tính chất của gluxit   Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình
33 65

66

Bài 56: Ôn tập cuối năm Phần II – Hóa hữu cơ:

–  Mục I. Kiến thức cần nhớ

– Mục II. Bài tập

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen)

Phiếu học tập, Bài tập
34 67

68

35 69 Kiểm tra cuối kỳ II   Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án
70 Trả, sữa bài kiểm tra    

 

                                                                                                                                     Kiên Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Tổ trưởng duyệt                                                                                                                                    Giáo viên

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Châu Hoàng Hải                                                                                                                                        Huỳnh Thị Bích Thuỷ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Rate this post

Viết một bình luận