LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất

LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất

LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất, LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất theo chuẩn, Cách nhận xét năng lực phẩm chất học sinh nhanh dựa theo bảng kiểm kết quả học tập. (quan tâm inbox page gửi code)

LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất
LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất

1. NĂNG LỰC CHUNG 

1.1 TỰ CHỦ VÀ TỰ HỌC


LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất

Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.
Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân .
Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.
Em có khả năng tự học một mình.
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
Em bước đầu biết tự học.
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao.
Em chưa có ý thức tự học.
Em nên tự giác hơn trong việc học.
Em chưa biết tự hoàn thành bài, cần sự trợ giúp từ người lớn .
Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập .
Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

1.2 GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC


LỜI NHẬN XÉT CỦA GVCN về năng lực phẩm chất

Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.
Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.
Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập .
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

Read more