Khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Nội dung câu hỏi

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là vận dụng sự linh hoạt, sáng tạo chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho phù hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thành phố. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể thay đổi nội dung, cách thức, tư liệu, thời lượng, hình thức dạy học… phù hợp và có hiệu quả.

Những ai tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học?

1. Hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên
2. Hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và cha mẹ học sinh
3. Hiệu trưởng, hội đồng giáo dục nhà trường và tổ chuyên môn
4. Hiệu trưởng, tổ chuyên môn, giáo viên và cha mẹ học sinh
5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận