Khung chương trình địa lí

CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC: Khung chương trình địa lí tài liệu học tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Chia sẻ bởi nhóm tài liệu trong thư mục Tài liệu chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC: Khung chương trình địa lí

Nội dung bài viết chia sẻ trong nhóm STEM – STEAM
Tập huấn là nền tảng tập huấn giáo viên trực tuyến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phục vụ việc tiếp nhận tài liệu, thông tin…chính thống từ NXB tới các cấp quản lý địa phương trong quá trình tiếp cận chương trình giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC: Khung chương trình địa lí
Khung chương trình địa lí 5

Xem tài liệu

Tải xuống

vector download download button illustration data 1 e1610640670163

Các bạn đang xem Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC: Khung chương trình địa lí nằm trong chuyên mục Tài liệu chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Xem thêm

Tất cả nội dung chia sẻ miễn phí và đầy đủ trong Fshare

Fshare

Dùng  WinRAR để giải nén têp, mật khẩu (nếu có): “blogtailieu.com”

Rate this post

Viết một bình luận