Nộp kế hoạch dạy học và giáo dục , kế hoạch bài dạy

Nộp kế hoạch dạy học và giáo dục

Kết thúc khóa học, học viên phải nộp lên hệ thống LMS các sản phẩm sau:

+ Sản phẩm 1. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cho 1 khối lớp (bao gồm 1 kế hoạch dạy học môn học và 1 kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục)

Nộp kế hoạch bài dạy

Kết thúc khóa học, học viên phải nộp lên hệ thống LMS sản phẩm sau:

+ Sản phẩm 2. Một kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 

 

3/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận