Thẻ: Giáo án powerpoint toán 6 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố tiết 1