Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Đáp án mô đun 4 GDPT: Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên. được chia sẻ trong nhóm Đáp án modul 4

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Đáp án mô đun 4 GDPT: Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Trả lời:

Chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (căn cứ vào tất cả các thành tố của CTGD)

Đề án phát triển giáo dục của địa phương (định hướng mục tiêu GD, phát triển chương trình GD của địa phương).

Điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của địa phương, trường, lớp.

Khả năng và nhu cầu thực tế của trẻ trong nhóm/lớp.

Khả năng của giáo viên.

Khung thời gian trong năm học do Bộ GDĐT qui định (35 tuần thực học).

Khoảng thời gian dự kiến cho việc thực hiện các chủ đề.

Kết luận

Đáp án mô đun 4 GDPT 2018  được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

 

Rate this post

Viết một bình luận