Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Câu 1: Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các nội dung bên trái theo đúng ý nghĩa xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

Trả lời: 1D 2A 3F 4C 5B 6E
Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các nội dung bên trái theo đúng ý nghĩa xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Câu 2. Ý nào sau đây KHÔNG thuộc nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu trả lời B
1. Mỗi nhà trường có đối tượng học sinh cụ thể.
2. Các nhà trường tuân thủ theo yêu cầu cần đạt và định hướng nội dung của Chương trình giáo dục.
3. Các nhà trường có đội ngũ giáo viên khác nhau (chất lượng và số lượng);
4. Các nhà trường có những điều kiện cơ sở vất chất và hoàn cảnh địa lý, lịch sử hình thành cụ thể, không giống nhau.
5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận