Bản Quyền Nội Dung

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Blogtailieu.com và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Ebook _ Blogtailieu.com là một trang web phi lợi nhuận, được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay về một thư viện, để các bạn đọc không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong việc tải và học tập. Ebook được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet ( Google , E-thuvien , Tve-4u, Tinhte, Download sách miễn phí, Sách học, Sách vui, Chia sẻ mới,…. ) và các dự án ebook của cộng đồng. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng, và không bán những ebook này, toàn bộ ebook có trên web đều được chia sẻ miễn phí.

Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành sách từ Blog tài liệu phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các ebook này.

Toàn bộ Ebook có trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả, Blog Tài Liệu khuyến khích các bạn nếu có khả năng hãy mua sách để ủng hộ tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Những tài nguyên không nằm trên website này được chia sẻ dưới dạng liên kết (url) và nơi lưu trữ chúng không thuộc quyền sở hữu của Blogtailieu.com. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những khiếu nại về bản quyền của những tài nguyên này.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền (nếu có) và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan đến bản quyền ngay lập tức.

Mọi kiến nghị về bản quyền liên quan đến Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: admin@blogtailieu.com

Copyright Disclaimer: “The site Blog tai lieu does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.”