Download Giáo án toán 7

5/5

BẠN CẦN NHẬP MÃ ĐỂ DOWNLOAD

Nhập Mã Bảo Mật vào ô bên dưới để Download - Hướng dẫn lấy mã bảo mật ngay bên dưới

Name:
uc?export=view&id=1iI32ElMMQdsWhRVtZonuOiN0Q nqQec

Mã bảo mật Blogtailieu.com

Chương I SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Bài tập cuối chương I

Chương II SỐ THỰC

Bài 5 Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7 Tập hợp các số thực

Bài tập cuối chương II

Chương III GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8 Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Bài 10 Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Bài 11 Định lí và chứng minh định lí

Bài tập cuối chương III

Chương IV TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 12 Tổng các góc trong một tam giác

Bài 13 Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Bài 14 Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 16 Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

Bài tập cuối chương IV

Chương V THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài 17 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 19 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam

Chương VI TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 20 Tỉ lệ thức

Bài 21 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 22 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 23 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương VI

Chương VII BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 24 Biểu thức đại số

Bài 25 Đa thức một biến

Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 27 Phép nhân đa thức một biến

Bài 28 Phép chia đa thức một biến

Bài tập cuối chương VII

Chương VIII LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 29 Làm quen với biến cố

Bài 30 Làm quen với xác suất của biến cố

Bài tập cuối chương VIII

Chương IX QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

Bài 31 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 32 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Bài 33 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bài 34 Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

Bài 35 Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Bài tập cuối chương iX

Chương X MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 36 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương X

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Đại lượng tỉ lệ trong đời sống

Vòng quay may mắn

Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ