Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật, Đáp án modul 3 môn Mĩ thuật, Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Đáp án module 3 môn Mĩ thuật

Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Câu 1: Dấu hiệu “Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Yêu nước

 

Câu 2: Dấu hiệu “học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Trung thực

 

Câu 3: Dấu hiệu “học sinh Học sinh có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và các con vật có ích” thể hiện pẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Chăm chỉ

Câu 4: Dấu hiệu “Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động, không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Tự chủ và tự học

 

Câu 5: Dấu hiệu “Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh, không e ngại nêu ý kiến các nhân,

trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 

Câu 6: Dấu hiệu “Học sinh nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Quan sát và nhận thức thẩm mỹ.

 

Câu 7: Dấu hiệu “Học sinh vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Sáng tạo và ứng dụng thẩm mỹ.

 

Câu 8: Dấu hiệu “Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Phân tích và đánh giá thẩm mỹ.

 

Câu 9: Trong tài liệu này, quy định đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

Đáp án: 3 bước

Câu 10: Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát.

Đáp án module 3 môn Mĩ thuật

Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Câu 1: Dấu hiệu “Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Yêu nước

 

Câu 2: Dấu hiệu “học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Trung thực

 

Câu 3: Dấu hiệu “học sinh Học sinh có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và các con vật có ích” thể hiện pẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Chăm chỉ

Câu 4: Dấu hiệu “Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động, không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Tự chủ và tự học

 

Câu 5: Dấu hiệu “Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh, không e ngại nêu ý kiến các nhân,

trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 

Câu 6: Dấu hiệu “Học sinh nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Quan sát và nhận thức thẩm mỹ.

 

Câu 7: Dấu hiệu “Học sinh vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Sáng tạo và ứng dụng thẩm mỹ.

 

Câu 8: Dấu hiệu “Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Phân tích và đánh giá thẩm mỹ.

 

Câu 9: Trong tài liệu này, quy định đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

Đáp án: 3 bước

Câu 10: Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát.

Link tải xuống Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật Tải xuống (link google)
Liên hệ
Thầy Hoàng – Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Ban.
Facebook:https://www.facebook.com/netsinh
Fanpage:https://www.facebook.com/Blogtailieu
Youtube:https://www.youtube.com
Nhóm Vui học mỗi ngày

Xem thêm Đáp án, hướng dẫn bài tập modul 3 

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận