[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

[Cánh Diều] giải bài tập, Hướng dẫn Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Tải xuốngSách giáo khoa

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất trang 192 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp các em học sinh Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất nhanh nhất

I. Hướng dẫn Nội dung thực hành Địa 6 Bài 26

Tìm hiểu về sự tác động của các hoạt động sản xuất (ví dụ: chăn nuôi gia súc, làm đường giao thông, khai thác khoáng sản,…) ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

II. Hướng dẫn Chuẩn bị thực hành Địa 6 Bài 26

– Thành lập nhóm và lựa chọn một hoạt động sản xuất ở địa phương để cùng tìm hiểu về sự tác động của hoạt động sản xuất đó lên môi trường tự nhiên.

– Các nhóm tiến hành thu thập, sưu tầm tranh ảnh, số liệu, video clip,… để làm minh chứng cho những tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động sản xuất ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

– Các nhóm trao đổi và viết báo cáo dưới dạng bài viết, sơ đồ, tranh ảnh, video clip,… về những tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động sản xuất ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

III. Hướng dẫn Tổ chức thực hành Địa 6 Bài 26

– Các nhóm thảo luận để tìm ra những tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động sản xuất lên môi trường tự nhiên.

– Đại điện các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp.

– Nhận xét và đánh giá sản phẩm của nhóm mình và sản phẩm của nhóm bạn.

– Đưa ra thông điệp tuyên truyền cho người dân ở địa phương về việc sử dụng hợp lí và bào vệ môi trường tự nhiên thông qua hoạt động sản xuất.

Tải xuống

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Bạn đang xem Giải bài tập Địa lí lớp 6 sách cánh diều Hãy cho biết ý kiến của bạn, Mọi thắc mắc vui lòng bình luận xuống cuối bài viết nếu bạn gặp khó khăn trong việc tải tài liệu.

ID bài viết: 15102016

Share by: blogtailieu.com

Tìm mua sách giấy: Mua sách giấy

Rate this post

Viết một bình luận