Download Classic Menu for Office 2010-2019 v9.25 x86 / x64

Blogtailieu.com chia sẻ file Download Classic Menu for Office 2010, 2013, 2016, 2019 v9.25 32, 64 bit.

Download Classic Menu for Office 2010-2019 v9.25 x86 / x64
Download Classic Menu for Office 2010-2019 v9.25 x86 / x64

Classic Menu for Office là gì?

Classic Menu for Office là một công cụ ứng dụng để thay đổi menu của Microsoft Office. Sau khi tải xuống các phiên bản Microsoft Office mới, menu và thanh công cụ của nó có thể không hấp dẫn bạn. Do đó, sử dụng công cụ này, bạn có thể thay đổi menu Microsoft Office thành menu cổ điển năm 2007, 2010, 2013 và các phiên bản khác. Phần mềm này hỗ trợ tất cả các sản phẩm Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, Project và Visio..

Các tính năng của Classic Menu for Office

 • Classic Menu for Office dùng được cho Microsoft Office 2010, 2013 và 2016 (bao gồm Office 365)
 • Đã thêm tất cả các tính năng và lệnh của Office 2010, 2013 và 2016 vào giao diện người dùng cổ điển
 • Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ được Hỗ trợ bởi Microsoft Office
 • Thêm menu và thanh công cụ vào tất cả các sản phẩm Office

Hỗ trợ hệ thống

Office:

 • Microsoft Office 2010 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Office 2013 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Office 2016 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Office 2019 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Office 365  (32-bit and 64-bit)

Windows:

 • Microsoft ® Windows ® 10/8/7
 • Win Vista (32/64),
 • Windows XP,
 • Windows Server 2003/2008/2012/2016 (32/64),
 • Windows Terminal (Remote Desktop) Server and Citrix System

Hình ảnh trong phần mềm

Classic Menu for Office

Hướng dẫn cài đặt

Sử dụng thông tin trong tệp văn bản cho sổ readme.txt

Classic Menu for Office 32-bit

Name: Mag Smith-1
Code: 01A9V5-KKMR1B-KXK9CF-YQHUPX-9XUU6A-CQT6ZB-JR7A5E-0P099A-CFG0B9-2RV5NU
=================
www.blogtailieu.com

Classic Menu for Office 64-bit

Name: Mag Smith-1
Code: 01A9V5-KKMR1B-KXK9CF-YQHUPX-9XUU6A-CQT6ZB-JR7A5E-0P099A-CFG0B9-2RV5NU
=================
www.blogtailieu.com

Classic Menu for Office 2019

D8QD0-9XVCK-VNF6M-97LDT-CEU0A-6P4UM

D8ED0-9XV8X-V3R6U-9ULMS-8GG4G-6CAQ7
D8QD0-9XVCK-VNF6M-97LDT-CEU0A-6P4UM
DC3D0-9XVC7-VPL6M-9ELXF-8CL4G-66DWH
D8UD0-9XVCD-VQQ64-9ML45-87KQ5-6QN3A
DC1D0-9XVCY-VPW60-9ULUV-C5RQH-4KU12
D9U91-T6CQG-CQNL3-TRPDC-QG96U-65DZK
DQ391-T6CQQ-CGALZ-TLP7V-P3HMX-MJ7SJ
DCC91-T6CPL-C9ELE-TDPDS-EH46F-QBM60
DE691-T6CE9-CGCL3-TLP34-TF235-GE3CR
DP291-T6CCV-CGLL7-THPD0-GUH6L-L4J3N
DCCD0-9EVCJ-VN66X-9JL4E-8GQ01-3P6M9
DNP91-T0CP6-CQKL0-TZP3F-PDLJR-M7L06
DCJD0-9TV8N-VNT67-9SL4R-C696D-3F02E
D9Q91-T5CN9-C91LY-TUPJA-GSFD9-JF7L6
DCVD0-V7VCL-V696A-9ML42-CPVN9-403H1
DE391-CUCN5-CN1LH-THP66-9296B-9C34W
DVKD0-8VVC0-V6P6U-9DL61-CLM4G-XQ364
DTP91-ECCPP-C36L7-T5P70-GVDQN-MZ9UU
D8QD0-3CVC0-VNF6D-9XLQ4-8ELX8-0U0NJ
D81D0-APV8S-VGK6A-97LDS-CGM61-35401
DCUD0-TXVCK-VQT6M-90LMH-C6K4T-XY00E
D8ND0-T0VCZ-VNE6D-9XLMJ-8XXX9-DFMC6
DC3DV-9XVCW-V0J6J-9JLAH-C8G6S-XS0A6
DC6DV-9XVC9-V0560-97L03-87L8Y-0ZPCU
DCHDV-9XVCN-VDU67-9ELM4-8N0QF-XZ6J9
D8SDV-9XV8U-VDL6D-94LM8-C8QXV-UV6PW
D8GDV-9XV83-V4H64-97LQ2-CXC36-N4QTV
DNQ9Y-T6CEJ-CMELR-TGPLC-PEQMG-707C0
DQD9Y-T6CE2-C7ELN-TLPQ7-CHYDQ-MVDNC
DTX9Y-T6CE2-C4ELL-TRPQ7-GJJLZ-41DA2
DEY9Y-T6CNH-CMJLD-T7PLH-GZ7DA-63DHC
DG39Y-T6CE1-C6KL5-T1PQ3-GJ635-G6JBQ
DC6DV-9EVCV-V0564-9SLMM-CWYGX-UFMN5
DQ99Y-T0CPN-CDELE-T0PD0-EDXLX-A6QR3
DC0DV-9TVVK-V0X6J-9ALAK-C3TXL-MU045
D8VDV-V7V8D-VM867-9MLXD-CPS3R-4JDLM
D8XDV-8VV8D-VM66J-9JL04-CSQ6U-DD349
D8CDV-3CV80-V446U-9SLNV-CJY6A-XSAYE
DVKDV-APVCF-VMT64-9JL4T-8S5QF-070Y3
D8JDV-TXV84-VD96E-90L6T-CW3QA-0PX4Z
DCSDV-T0VCP-VMU6U-9XLDC-C7JDK-0Q0TS
DC44H-9XV83-VNE6A-97LQ2-8C76S-6MQTD
DCZ4H-9XV8M-V0C6X-94L4F-CVG0V-48QQF
DCE4H-9XV8W-V6P6U-9ULMD-8W14G-QV4KG
D874H-9XV87-VNN6A-97L6S-CC3X4-QLXWM
D8G4H-9XVC4-VQ16D-9MLXM-865Q4-NVA39
D8E4H-9EVCM-VQU6J-97LDC-CYV4S-D16T3
D8V4H-9TVCR-VXV6D-97LMH-C5T4P-X50ZL
DCF4H-V7VCD-V6Q6M-9UL0H-C4609-G8XCX
DC84H-8VV8G-VNK6S-97L0L-8GX4L-04Q5Q
DCP4H-3CVC3-VXP6S-9ELQL-8PKDF-0ZDYJ
D834H-APVCE-V356U-9ML4Z-CDT6U-4Z4RA
DC94H-TXV87-VQC6A-9ELX4-8X16S-XPXTV
DCC4H-T0V83-VQK6A-9MLN0-CM0X6-6A6JD
D8W4M-9XVCZ-VXF6J-9ALU3-C610E-PJXPE
D8Q4M-9EVCP-VX06X-9SLD7-C030H-P56RM
DCC4M-9TV84-V6H60-94LQ5-C38PR-0F63F
D8S4M-V7V8X-VX76E-90LDM-C3S6U-0W09U
DCD4M-8VVCF-V6L6A-9ALD9-CARQH-DY69V
D864M-3CVC7-VNF60-9XL6M-8V6NC-XK0HA
D8A4M-APV86-VQF60-9UL6P-CHHNQ-MN495
DC64M-TXVCH-VQS6D-9XLM6-CJW0A-6W0VX
DCN4M-T0VCH-VXH6X-9ML05-CPDDT-DJ3YZ
=================
www.blogtailieu.com

Link tải nhanh Classic Menu for Office được chia sẻ qua google drive

Download Classic Menu for Office 2019 v3.0  

Download Classic_Menu for Office 2010 2013 2016 v9.25 x86 

Download Classic_Menu for Office 2010 2013 2016 v9.25 x64  

Link dự phòng download Classic Menu for Office FSHARE

Classic Menu for Office 2010 2013 2016 v9.25 x64_Blogtailieu.com.rar
Classic Menu for Office 2010 2013 2016 v9.25 x86_Blogtailieu.com.rar
Classic Menu for Office 2019 v3.0_Blogtailieu.com.rar

Size Classic Menu for Office 2010-2019 v9.25 x86 / x64

13 + 16 MB

Hướng dẫn cài đặt

 

Rate this post

Viết một bình luận