Giáo án khoa học tự nhiên lớp 6 mới cả năm

Giáo án khoa học tự nhiên lớp 6, Giáo án môn khoa học tự nhiên lớp 6 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức

Blog Tài liệu chia sẻ Giáo án khoa học tự nhiên lớp 6, Giáo án môn khoa học tự nhiên lớp 6 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức bởi Hòa Thân. Cập nhật full ngày 15/7/2021 Link tải xuống toàn bộ ở cuối bài viết.

GIÁO ÁN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6
GIÁO ÁN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐO VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xem chi tiết: Giáo án BÀI 1 GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÀI 2: MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO VÀ QUY ĐỊNH TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 2 MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO VÀ QUY ĐỊNH TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

BÀI 3: ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 3 ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

BÀI 4 – ĐO NHIỆT ĐỘ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 4 ĐO NHIỆT ĐỘ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 1 VÀ 2

CHỦ ĐỀ 3. CHẤT

BÀI 5: SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 5 SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT

BÀI 6: TÍNH CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 6 TÍNH CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

CHỦ ĐỀ 4. OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

BÀI 7: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 7 OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 3 VÀ CHỦ ĐỀ 4

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 3 VÀ CHỦ ĐỀ 4

CHỦ ĐỀ 5. VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ NGUYÊN LIỆU

 BÀI 8: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU  VÀ NGUYÊN LIỆU THÔNG DỤNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 8 MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ NGUYÊN LIỆU THÔNG DỤNG

CHỦ ĐỀ 6. HỖN HỢP – DUNG DỊCH

BÀI 9: MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 9 MỘT SỐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

BÀI 10: HỖN HỢP, CHẤT TINH KHIẾT, DUNG DỊCH

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 10 HỖN HỢP, CHẤT TINH KHIẾT, DUNG DỊCH

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 5 VÀ 6

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 5 VÀ 6

BÀI 11: TÁCH CHẤT KHỎI HỖN HỢP

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 11 TÁCH CHẤT KHỎI HỖN HỢP

CHỦ ĐỀ 7: VẬT SỐNG

BÀI 12: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 12 TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

BÀI 13. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 13 TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 7

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

BÀI 14: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 14 PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG

BÀI 15: KHÓA LƯỠNG PHÂN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 15 KHÓA LƯỠNG PHÂN

BÀI 16: VIRUT VÀ VI KHUẨN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 16 VIRUT VÀ VI KHUẨN

BÀI 17: ĐA DẠNG NGUYÊN SINH VẬT

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 17 ĐA DẠNG NGUYÊN SINH VẬT

BÀI 18 – ĐA DẠNG NẤM

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 18 ĐA DẠNG NẤM

BÀI 19. ĐA DẠNG THỰC VẬT 

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 19 ĐA DẠNG THỰC VẬT

BÀI 20. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG TỰ NHIÊN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 20 VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG TỰ NHIÊN

BÀI 21: THỰC HÀNH PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 21 THỰC HÀNH PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

BÀI 22: ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 22 ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

BÀI 23: ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 23 ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

BÀI 24: ĐA DẠNG SINH HỌC

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 24 ĐA DẠNG SINH HỌC

Bài 25: TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN Bài 25 TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 8: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 8

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

BÀI 26 – LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 26 LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC

BÀI 27: LỰC TIẾP XÚC VÀ KHÔNG TIẾP XÚC

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 27 LỰC TIẾP XÚC VÀ KHÔNG TIẾP XÚC

BÀI 28: LỰC MA SÁT

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 28 LỰC MA SÁT

BÀI 29 – LỰC HẤP DẪN

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 29 LỰC HẤP DẪN

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

BÀI 30: CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 30 CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

BÀI 31: SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 31 SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

BÀI 32: NHIÊN LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 32 NHIÊN LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 9 VÀ CHỦ ĐỀ 10

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 9 VÀ CHỦ ĐỀ 10

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

BÀI 33: HIỆN TƯỢNG MỌC VÀ LẶN CỦA MẶT TRỜI

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 33 HIỆN TƯỢNG MỌC VÀ LẶN CỦA MẶT TRỜI

BÀI 34: CÁC HÌNH DẠNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRĂNG

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 34 CÁC HÌNH DẠNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRĂNG

BÀI 35: HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

Xem chi tiết: GIÁO ÁN BÀI 35 HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ


Xem thêm: giải bài tập khoa học tự nhiên 6: Giải bài tập khoa học tự nhiên lớp 6

THUYẾT MINH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 Khoa học tự nhiên

sách giáo viên khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối [word]

Tải xuống

trọn bộ giáo án Giáo án khoa học tự nhiên lớp 6 mới cả năm

Tải xuống link Google drive

https://drive.google.com/uc?id=1bVzesxL85YGkM9mpDjSnaLrYXk08zom1&export=download

Linh dự phòng: giáo án khoa học tự nhiên lớp 6_BLOGTAILIEU.COM.7z – 21.3 MB

5/5 - (3 bình chọn)

5 bình luận về “Giáo án khoa học tự nhiên lớp 6 mới cả năm”

Viết một bình luận