Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Vào đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục, nội dung giáo dục địa phương. Trên cơ sở này, các tổ chuyên môn, trong đó có tổ chuyên môn Hóa học tiến hành xây dựng KHGD của tổ. Đây là một phần của nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và thực hiện KHGD của nhà trường để thực hiện CTGDPT 2018. Xây dựng KHGD của tổ chuyên môn bao gồm xây dựng KHDH và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục được phân công.

Việc xây dựng KHGD của tổ chuyên môn gắn liền với nhiều nhiệm vụ, liên quan đến cả kế hoạch chung của nhà trường, các tổ chuyên môn khác và tất cả các GV bộ môn nên đòi hỏi quá trình xây dựng phải xem xét cân nhắc nhiều yếu tố, có sự liên hệ ngược, bàn luận xen kẽ chứ không thể theo một quy trình tuyến tính. Chính vì thế, các bước trong quy trình (Hình 2.1) được cung cấp như một hướng dẫn để Tổ trưởng chuyên môn và GV tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch của tổ. Quy trình này cũng hướng tới việc xây dựng các kế hoạch theo cấu trúc đã gợi ý ở mục 2.4 của tài liệu này.

6108a93711a54c741168eec9.png
610aa45fcba4bb1e7a53294f.png

Trình bày các căn cứ để xây dựng phân phối chương trình của một khối lớp trong kể hoạch dạy học của tổ chuyên môn.

Đang cập nhật

Mời quý thầy/cô nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn để phục vụ thảo luận khi bồi dưỡng trực tiếp.

Đang cập nhật

Gồm 2 sản phẩm: kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục

Đang cập nhật

3.3/5 - (3 bình chọn)

Viết một bình luận