Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ

Một số bài tập Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ chuyên đề môn toán lớp 5 dành cho các em ôn tập kiến thức toán lớp 5, cũng như học sinh lớp 5 cũng cố kiến thức môn toán trong kì nghỉ hè chuẩn bị thật tốt cho năm học lớp 6.

Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ
ÔN TẬP HÈ LỚP 5 LÊN LỚP 6

Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ

Bài 1 : Tôi có một đồng hồ đeo tay và một đồng hồ báo thức. Cứ sau một ngày (24 giờ) thì đồng hồ đeo tay chạy nhanh lên 6 phút, còn đồng hồ báo thức chạy chậm 6 phút so với giờ đúng. Chiều hôm nay tôi để hai đồng hồ cùng chỉ giờ đúng là 4 giờ. Hỏi sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ đeo tay chỉ 8 giờ 4 phút thì đồng hồ báo thức chỉ mấy giờ ? Lúc ấy đồng hồ đúng chỉ mấy giờ ?

Bài 2 : Hiện nay là 6 giờ đúng. Hỏi bao lâu nữa thì hai kim giờ và kim phút của đồng hồ sẽ trùng khít lên nhau ?

Bài 3 : Một đồng hồ có tiếng chuông ngân rất dài, thời gian giữa hai tiếng chuông là 4 giây. Ban đêm, ta cần bao nhiêu giây để biết giờ khi đồng hồ báo 12 giờ, báo 3 giờ ?

Bài 4 : Đồng hồ điện tử (loại hiện số trên màn hình, không có kim) đang chỉ 2 giờ 30 phút (2 : 30) chiều. Nếu em nhìn đồng hồ mỗi một phút từ bây giờ cho đến 3 giờ chiều thì thấy số 5 hiện mấy lần ?

Bài 5 : Đồng hồ nhà em chạy mỗi ngày nhanh 3 phút. Bố em đã lấy giờ đúng vào 6 giờ sáng ngày thứ hai. Hỏi đến chiều thứ tư liền đó khi đồng hồ của em chỉ 2 giờ chiều thì lúc đó đúng là mấy giờ ?

Bài 6 : Hiện nay là 12 gờ đúng. Hỏi bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút lại trùng khít lên nhau một lần nữa ?

Bài 7 : Hiện nay là 12 gờ đúng. Hỏi bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút vuông góc với nhau ?

Bài 8 : Trong một ngày, đêm (từ 0 giờ đến 24 giờ) thì kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần ?

Bài 9 : Bây giờ là 16 giờ 0 phút 0 giây. Hỏi sau bao nhiêu giây nữa thì kim giây sẽ ở chính giữa kim giờ và kim phút ?

Bài 10 :  Lan có một đồng hồ điện tử có kim giờ và kim phút, mỗi ngày chạy chậm 5 phút. Lan lấy lại đồng hồ theo đúng với Đài truyền hình lúc 21 giờ ngày 8/2/2010. Hỏi đến giờ nào, ngày, tháng nào thì đồng hồ của Lan sẽ chỉ đúng giờ ?

ÔN TẬP HÈ LỚP 5 LÊN LỚP 6
1ewyK6sR79BjgsOgyG1g07F8YEjR4nHh4

XEM TÀI LIỆU

TẢI XUỐNG

Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ

Các bạn đang xem Tài liệu Chuyên đề 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG HỒ nằm trong phần  Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn toán, văn, anh thuộc chuyên mụcToán tiểu học

Lưu ý: Hướng dẫn tải tài liệu NẾU các bạn chưa rõ https://blogtailieu.com/huong-dan-tai-tai-lieu-mien-phi-tren-trang/

Xem thêm SÁCH MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

 sachcanhdieu.com  hanhtrangso.nxbgd.vn   –    taphuan.nxbgd.vn   – nhasachso.nxbgd.vn 

Hỗ trợ:    blogtailieu.com   

Rate this post

Viết một bình luận