[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

[Cánh Diều] giải bài tập, Hướng dẫn Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ trang 106 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp các em học sinh Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ nhanh nhất

Tải xuốngSách giáo khoa

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ trang 106 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp các em học sinh Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ. Đáp án Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

I. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Phần mở đầu Địa 6 Bài 2 Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác của một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái đất. Hiện nay, bản đồ đang trở thành phương tiện được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày, trong điều hành công việc của các công ty, trong quản lí xã hội của các quốc gia,… Bản đồ không giống bức tranh vẽ, cũng không phải là một ảnh chụp. Vậy bản đồ có các yếu tố cơ bản nào?

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

1. Một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

? Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy nhận xét về diện tích đảo Grin-len so với lục địa Nam Mỹ.

? Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy nhận xét về diện tích đảo Grin-len so với lục địa Nam Mỹ.

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ
[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ
[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ (ảnh 2)
[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ
=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Quan sát hình 2.2 và hình 2.3 em thấy:

– Ở hình 2.2 khi phép chiếu bản đồ có dạng các đường kinh tuyến và vĩ tuyến đều là các đường thẳng thì diện tích đảo Grin-len nhỏ hơn không đáng kể so với lục địa Nam Mỹ.

– Ở hình 2.3 khi phép chiếu bản đồ có các đường kinh tuyến chụm lại ở hai cực, các đường vĩ tuyến là những đường thẳng thì t thấy diện tích đảo Grin-len nhỏ hơn rất nhiều so với lục địa Nam Mỹ.

2. Kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ

– Quan sát hình 2.6A và hình 2.6B, hãy cho biết yếu tố địa hình được thể hiện trên bảng chú giải nào. – Quan sát hình 2.7, hãy cho biết trên hình đã sử dụng các loại kí hiệu nào và các dạng kí hiệu nào, lấy ví dụ.

– Quan sát hình 2.6A và hình 2.6B, hãy cho biết yếu tố địa hình được thể hiện trên bảng chú giải nào.

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ (ảnh 3)

– Quan sát hình 2.7, hãy cho biết trên hình đã sử dụng các loại kí hiệu nào và các dạng kí hiệu nào, lấy ví dụ.

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ (ảnh 4)

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Theo em, yếu tố địa hình được thể hiện trên bảng chú giải 2.6A

Trên hình 2.7 đã sử dụng các loại kí hiệu và dạng kí hiệu:

– Các loại kí hiệu:

  • kí hiệu điểm: cảng, trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
  • kí hiệu đường: đường sắt, đường ô tô
  • kí hiệu diện tích: Bãi cát ướt, bãi lầy…

– Các dạng kí hiệu:

  • kí hiệu chữ: chợ, khu vui chơi giải trí, khách sạn
  • kí hiệu tượng hình: Đền, chùa; nhà thờ, bến xe, bệnh viện…

3. Tỉ lệ bản đồ

– Quan sát hình 2.8 hãy cho biết có bao nhiêu cách để thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào? Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

– Quan sát hình 2.8 hãy cho biết có bao nhiêu cách để thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào? Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

– Quan sát hình 2.8, ta thấy có ba cách thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là

+ Tỉ lệ số

+ Tỉ lệ thước

+ Tỉ lệ chữ

– Tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc trăng

Lần lượt thực hiện các bước như hướng dẫn ở sgk ta đo được: 2,45cm.

Với 1cm tren bản đồ = 20km trên thực địa => Từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng dài: 20 x 2,45 = 49 (km).

4. Phương hướng trên bản đồ

Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình.

Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình.

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ (ảnh 5)

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Xác định hướng:

+ OA hướng Đông bắc

+ OB hướng Đông

+ OC hướng Tây nam

+ OD hướng Tây

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Phần luyện tập và vận dụng Địa 6 Bài 2

Câu 1: Để thể hiện toàn bộ Trái Đất thì giữa quả địa cầu và bản đồ, phương tiện nào thể hiện đúng hơn?

Câu 1: Để thể hiện toàn bộ Trái Đất thì giữa quả địa cầu và bản đồ, phương tiện nào thể hiện đúng hơn?

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 1: Để thể hiện toàn bộ Trái Đất thì giữa quả địa cầu và bản đồ, theo em quả địa cầu thể hiện đúng hơn.

Câu 2: Dựa vào các tỉ lệ sau: 1 : 100 000 và 1 : 9 000 000, hãy cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa ở mỗi tỉ lệ.

Câu 2: Dựa vào các tỉ lệ sau: 1 : 100 000 và 1 : 9 000 000, hãy cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa ở mỗi tỉ lệ.

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 2: 

Với tỉ lệ 1 : 100 000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với 1km trên thực địa

Với tỉ lệ 1 : 9 000 000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với 90km trên thực địa

Câu 3: Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy cho biết hình nào có độ chính xác hơn khi thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất lên bản đồ

Câu 3: Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy cho biết hình nào có độ chính xác hơn khi thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất lên bản đồ

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 3: Trong hai hình 2.2 và hình 2.3 thì hình 2.2 có độ chính xác hơn khi thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất lên bản đồ.

Câu 4: Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Hải Phòng là khoảng 120km. Trên một bản đồ hành chính Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 10 cm. Vậy bản đồ có tỉ lên bao nhiêu?

Câu 4: Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Hải Phòng là khoảng 120km. Trên một bản đồ hành chính Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 10 cm. Vậy bản đồ có tỉ lên bao nhiêu?

=> Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 4: Ta có:

10 cm trên bản đồ ứng với 120km trên thực địa

Vậy 1cm trên bản đồ ứng với: 120 : 10 = 12 (km thực địa)

=> Vậy tỉ lệ bản đồ là: 1 : 1 200 000

Tải xuống

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Bạn đang xem Giải bài tập Địa lí lớp 6 sách cánh diều Hãy cho biết ý kiến của bạn, Mọi thắc mắc vui lòng bình luận xuống cuối bài viết nếu bạn gặp khó khăn trong việc tải tài liệu.

ID bài viết: 15102016

Share by: blogtailieu.com

Tìm mua sách giấy: Mua sách giấy

Rate this post

Viết một bình luận