KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4 : Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS”

1. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm  chất, năng lực học sinh trường THCS” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

>>>>>>>>>>Xem thêm tại đây<<<<<<<< 

3. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4

Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7:2:7), trong đó: bồi dưỡng qua mạng lần 1 (7 ngày), bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) và bồi dưỡng qua mạng lần 2 (thực hành cuối khóa 7 ngày).

3.1 Kế hoạch bồi dưỡng qua mạng lần 1

(Thời lượng 7 ngày – trước khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp)

3.2 Mục tiêu bồi dưỡng

Sau 7 ngày học tập qua mạng trước trực tiếp, học viên phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng các kế hoạch giáo dục (được hướng dẫn trong tài liệu này) để xây dựng được 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy) theo 4 phụ lục trong công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3 Hoạt động bồi dưỡng mô đun 4

Mở đầu

1. Video giới thiệu chung về Mô đun 4

(tổng quan, yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ và hướng dẫn học tập qua LMS) hướng dẫn học qua mạng
LMS, YCCĐ khi học Mô đun 4.

2.Nhiệm vụ học tập

(1). Nghiên cứu tất cả các hoạt động tương ứng 5 nội dung của mô đun
(xem video, đọc tài liệu, quan sát đồ họa (infographic) để trả lời các câu

hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận tương ứng mỗi hoạt động;

(2) . Trả lời các câu hỏi trắc nghiêm mô đun 4 trước khi tập huấn trực
tiếp với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

(3) . Hoàn thành 3 bài tập thực hành cuối khóa học về “Xây dựng kế
hoạch dạy học và giáo dục môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm
chất của HS” và nộp lên hệ thống LMS.

(4) . Chuẩn bị các câu hỏi, những vấn đề cần trao đổi liên quan đến các
loại kế hoạch dạy học và giáo dục để cùng thảo luận với báo cáo viên ở
các buổi tập huấn trực tiếp.

Lưu ý: Sau khi thực hiện xong các nhiệm vụ học tập, học viên phải hoàn
thành cả phần “khảo sát cuối khóa học” mới được ghi nhận là hoàn
thành toàn bộ khóa học
.

(5)   Yêu cầu cần đạt

(Như mục II)

Ôn tập

a)  Mục tiêu: Ôn tập một số nội dung cơ bản thuộc mô đun 1, 2, 3.

b)  Nội dung

Học viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan về các nội dung thuộc
mô đun 1, 2, 3 qua trò chơi ô chữ.

c)   Học liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập trên trò chơi ô chữ.

d)  Sản phẩm

Phương án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của học viên.

Kết luận

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Hãy để ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận. Trân trọng cám ơn sự chia sẻ của cô Bùi Lâm đã đồng hành cùng Blogtailieu.com

Rate this post

Viết một bình luận